TILTAKSOMRÅDER

VTA – VARIG TILRETTELAGT ARBEID

 

VTA er et tilbud til de som ønsker å utvikle seg faglig og personlig gjennom tilrettelagt arbeid. De som ønsker å prøve seg i ordinært arbeidsliv, får et tilbud om dette så snart de er klar for det.

I henhold til kravspesifikasjon fra NAV skal Attende ha følgende resultatkrav:

  • Tilby personer med nedsatt funksjonsevne arbeidsoppgaver som er tilpasset den enkelte
  • Arbeidsplassen skal oppleves som en trygg og god arena for personlig vekst og utvikling
  • Tilby en stabil varig arbeidsplass hvor tiltaksansatte kan utvikle sin arbeidsevne
  • Sammen med den ansatte, vurdere muligheter for å prøve seg i ordinært arbeidsliv
  • Skaffe ekstern utprøvingsarena for ansatte som ønsker det

HOVEDPUNKTER FOR 2019

  • Fokus på å gi de tiltaksansatte i VTA mulighet for å prøve ut nye arbeidsoppgaver på forskjellige fagområder.

  • Gjennomført flere ulike interne kurs, som blant annet kurs i jekketralle, hygiene, betjening av ulike typer avfall og egenhygiene knyttet til dette

  • Utstakt samarbeid med hjelpeapparatet rundt den enkelte ansatt, for å bli mer treffsikre i forhold til mål og treningsmetoder

2019 var seks av våre ansatte en til fire dager i uken i eksterne bedrifter:

En av våre tiltaksansatte fikk i 2019 ansettelse i en ordinær bedrift. Hun hadde jobbet i Attende i 15 år, og var klar for å prøve seg i ordinært arbeidsliv.

Attende fulgte opp for å finne en god arbeidsform og å sikre en god overgang. Hun valgte å ta seks måneders permisjon for å prøve seg ut alene. Dette gikk veldig bra og hun sa opp jobben hos Attende i 2019. Nå er hun fast ansatt i den eksterne bedriften.

Emily Ann Riedel har i løpet av 2019 fått jobb gjennom Helt Med. Hun jobber nå fire dager i uken hos Scandic Forum i frokostserveringen.
Der styrer hun blant annet Emilys Corner og serverer smoothier til hotellets frokostgjester. Emily er fortsatt hos Attende på mandager hvor hun har mange gode kollegaer.

Kristin Stuland fikk jobb hos Mano Pizza gjennom Helt Med. Der jobber hun to dager i uken. Resten av tiden er hun hos Attende.
Her har hun sin treningsarena og gode kollegaer.

Øvrige kollegaer har ekstern arbeidsplass gjennom oss:

1 på sykehjem
1 i butikk
1 i en barnehage
1 i en ekstern kantine.