TILTAKSOMRÅDER

TAFU – TILBAKEFØRING GJENNOM ARBEID, FRITID
OG UTDANNING

 

TAFU Rogaland er tilbud for straffedømte menn mellom 18 og 40 år. Målet er fast arbeid på sikt for å hindre tilbakefall til kriminalitet. TAFU er et samarbeidstiltak mellom Sandnes og Stavanger kommune, Kriminalomsorgen Region Sørvest, NAV Rogaland og Rogaland Fylkeskommune.

HOVEDPUNKTER FOR 2019

  • Planmessig og strukturert innsats gjør at det er gode muligheter for å få deltakere ut i arbeidstrening som resulterer i fast arbeid

  • Faste informasjonsrunder med kommune, NAV, kriminalomsorg og skoler for å sikre god innsøking.

  • Antall deltakere er stabilt og noe økende.

NØKKELTALL TAFU

Generated by wpDataTables