PRODUKSJONSOMRÅDER

Svithun – Medisinsk utstyr

 

Svithun leverer utstyr til sykehus og helseforetak over hele landet. I tillegg produserer vi ledsagerutstyr til flere rullestolprodusenter i Europa. Svithunserien produseres i sin helhet hos Attende.

  I tillegg utfører avdelingen monteringsarbeid knyttet til egne produkter og for en stor andel kunder i industrien.

  HOVEDPUNKTER FOR 2019

  • Økende oppdragsmengde fra året før.

  • Utvidet kundeporteføljen med flere nye kunder.

  • Inngåelse av ny toårs-kontrakt med eksisterende samarbeidspartner om produksjon av hjertebrett.

  • Det er igangsatt prosjekt for å utvide og modernisere produktporteføljen.