TILTAKSOMRÅDER

SMS – STUDIER MED STØTTE

 

Studier med støtte skal støtte studenter med psykiske helseproblemer som strever med å gjennomføre sine studier. Tanken og metodikken i SMS er hentet fra Supported Education.

I henhold til kravspesifikasjon fra NAV skal Attende ha følgende resultatkrav:

  • 75% av studentene skal gjennomføre studiene i henhold til individuell studieprogresjonsplan

  • 65% av deltakerne skal ha overgang til arbeid ved avslutning av tiltaket når tiltaket brukes til overgang til arbeid

HOVEDPUNKTER FOR 2019

  • Etablerte forhåndssamtaler for å sikre at nødvendig støtte før oppstart i tiltaket.

  • Utviklet samarbeidet med aktuelle aktører på studiestedet og har videreført samarbeid med eksisterende.

  • Arrangerte verdensdagen for psykisk helse i november sammen med gode samarbeidspartnere.

  • Har hatt studenter fra en rekke fakultet og utdanningsinstitusjoner, med påfølgende samarbeid med studieveiledere og tilretteleggere.

 

NØKKELTALL SMS

  • I perioden 01.01.2019 – 31.12.2019 startet 31 deltakere, og 19 deltakere sluttet i samme perioden.

  • Formidlingsprosenten er på 55,6%
Generated by wpDataTables