PRODUKSJONSOMRÅDER

KOPI OG GRAFISK

 

Attende sin avdeling for kopi og grafiske tjenester holder til på Universitetet i Stavanger. Vi betjener i hovedsak studenter og ansatte på Universitetet, men vi tar også oppdrag for eksterne bedrifter og privatpersoner.

Attende kopi og grafisk tilbyr følgende tjenester:

 • Kopiering
 • Scanning
 • Printing
 • Innbinding
 • Laminering
 • Kursmateriell som visittkort, roll-ups, navnelapper og mye mer
 • Grafiske tjenester

HOVEDPUNKTER FOR 2019

 • Flere og flere oppdrag forsvinner som en konsekvens av digitalisering

 • Ny avtale om samarbeid med Blest som trykking av diverse reklameartikler har gitt en del nye oppdrag

 • Investert i oppgradering av maskinparken gjennom innkjøp av to nye kopimaskiner for å sikre kvalitet i leveranser

 • Inngått avtale med UiS om scanning av bøker og andre publikasjoner