PRODUKSJONSOMRÅDER

FERDIGSTILLING OG SERVICE

 

Motorisk enkle og repeterende oppgaver, er det vi liker best. Vi pakker om, adresserer og distribuerer. Blant annet pakket vi 1,4 millioner skruer på ett år, 2300 kilo godteri til påske og 186 000 bioposer. I tillegg påtar vi oss også enkle monteringsoppgaver.

Ren By er en av våre servicegrupper som holder det rent i Stavanger sentrum. I tillegg har vi en gruppe som fra april til august driver vegetasjonsskjøtsel. Alt på oppdrag fra Stavanger Kommune. Vi tar også oppdrag fra private og kommersielle aktører.

HOVEDPUNKTER FOR 2019

  • Økende pågang i oppdragsmengde og i fortjeneste i 2019
  • Nye tiltak for utvikling av egne produkter for produksjon og salg
  • Kompetanseheving innen vaktmestertjenester