TILTAKSOMRÅDER

AFT – ARBEIDSFORBEREDENDE TRENING

 

AFT er et tilbud til personer som har fått arbeidsevnen noe nedsatt, men som er på vei ut i ordinært arbeidsliv med litt hjelp fra oss.

I henhold til kravspesifikasjon fra NAV skal Attende ha følgende resultatkrav:

  • 50% overgang til arbeid eller utdanning

  • Deltakere som starter med mindre enn 50% arbeidstid, skal øke til minimum 50% innen fire uker

  • Andel deltakere i arbeidsutprøving i et tilrettelagt og skjermet arbeidsmiljø skal være 50%.

  • Andel deltakere som i tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv skal være 50%

  • Alle deltakere skal ha en plan innen fire uker etter oppstart

HOVEDPUNKTER FOR 2019

  • AFT har i 2019 søkt tverrfaglig samarbeid med flere aktuelle aktører for å kunne gi enda mer individuell og målrettet bistand

  • I 2019 har vi hatt en betydelig økning i antall samarbeidspartnere og våre deltakere har vært utplassert i 42 ulike eksterne bedrifter

 

NØKKELTALL AFT

  • I perioden 01.01.2019 – 31.12.2019 startet 45 deltakere i AFT, og 44 deltakere sluttet i samme perioden.
  • Formidlingsprosenten i 2019 er 36%
Generated by wpDataTables