Årsberetning 2019

Årsberetning

Eierskap

 

Aksjonærene i selskapet:

Stavanger Kommune

Randaberg Kommune

Rogaland FylkesKommune

Sola Kommune

Sandnes kommune

Sandnes Sanitetsforening

NHF Rogaland

Næringsforeningen i Stavanger

Klepp kommune

Stiftelsen sinnslidende venner

Årsberetning

STYRETS BERETNING

 

2019 var et aktivt år for Attende, hvor vi blant annet jobbet frem en ny strategiplan.
Denne plan inneholder fire strategiske fokusområder;

  • Organisasjonsutvikling
  • Ressursutnyttelse
  • Kundedialog
  • Produktutvikling

Hensikt er å realisere en langsiktig posisjon som den beste utviklingsarenaen i Norge i 2023. Samtidig har det blitt jobbet konkret med å øke salg til eksisterende og nye kunder på Elvarm og Svithun. Økt aktivitet på kjøkkenet har også gjort at det jobbes med mulig utvidelse av denne avdelingen. Samtidig kan det sies at bedriften i 2019 har gått videre med sitt virke på flere av de felt hvor vi var engasjert i 2018 som;

  • kutting, klargjøring og levering av grønt til hoteller, restauranter og andre storkjøkken.
  • Serviceavdeling som rydder grøntområder og som holder gatene i Stavanger rene.
  • Kopi og grafisk på vår filial på universitetet.
  • Høy aktivitet i vår mekaniske avdeling

Elvarm
I 2019 lanserte Attende nye modeller av Elvarmovnen og inngått en eksklusiv distribusjonsavtale med Wimpel AS. Ovnene har blitt godt mottatt og i 2019 har det blitt solgt godt over 508 ovner. Ovnene har blitt godt mottatt og vi venter spent på utviklingen på dette området i 2020.

Staben / ansatte:
Ved utgangen av 2019 hadde Attende totalt 66 ordinært ansatte og 227 personer på ulike tiltak. Bedriftens stab har i løpet av året lagt ned en solid jobb i å skape verdifull jobb for hovedgruppa av våre medarbeidere. Styret er meget takknemlige for den store innsats som de alle gjør hver eneste dag!
I november 2018 ble Arna Smistad ansatt som administrerende direktør for Attende og det har i løpet av 2019 blitt etablert et nytt lederteam.

Økonomisk resultat
Vi viser til regnskap og revisjonsrapport. Styret er meget glad for at det økonomiske resultatet for 2019 er i positiv utvikling. Vi ser frem til en fortsatt god vekst i årene fremover.
Styret er svært takknemlige for alt det arbeid som våre ansatte har utført i 2019. De som takket av ønskes lykke til videre! De nyansatte ønskes hjertelig velkommen inn i arbeidsfellesskapet!

Stavanger, 07.04. 2020

Helge Gabrielsen, styreleder
Leif Inge Skimmeland, nestleder
Bjørn Sæstad, medlem
Heidi Bjerga, medlem
Eli Nessa, medlem
Stein Wormsen
Randi Kolnes

Årsberetning

Bruk oss – vi er en ressurs

Årsberetning 2019

Nøkkeltall

 

Driftsinntekter 2019

 66 064 288,-

Driftsresultat 2019

1 703 803,-

Driftsinntekter 2019 – Fordelt per avdeling

For å se en oversikt over driftsresultat og driftsinntekt for de 3 siste årene, klikk på knappen under.

Årsberetning 2019

Statistikk

 

Antall kunder

Kuttet poteter (kg)

Skruer og mutre

Hjertebrett

Ledsagerstyringer

Bearbeidet klammer

Pakket bioposer

Skrelt gulrøtter (kg)

Kuttet frukt (kg)

Tyverimerking av PCer

Pakking av godteri (kg)

Elvarmovner

Pakket julegaver

Golfballer

Pakking av luer, hatter o.l

Pakket kalendere

Pakket vitaminglass

Årsberetning 2019

Hvor holder vi til?

 

Attende

Forusskogen 9
4031 Stavanger

Kopi og grafiske tjenester

UiS, Kjølv Egelands Hus
4036 Stavanger

TAFU

Bjødnabeen 8
4031 Stavanger

SMS

Kjell Arholms gate 41
4021 STAVANGER

Attende

Kopi og grafiske tjenester, UIS

TAFU

SMS

Årsberetning 2019

Menneskene i Attende

Attende har to roller som skal ivaretas. En som tiltaksarrangør på oppdrag fra NAV og en som kommersiell markedsleverandør av produkter og tjenester. For å synliggjøre denne doble rollen er Attende organisert på følgende måte:

Årsberetning 2019

En trygg arbeidsplass

Å være en produksjonsbedrift med arbeidstakere som har behov for tilrettelegging, krever et sunt arbeidsmiljø hvor alle trives og har mulighet for personlig og faglig utvikling.

Attendes HMS-politikk

Vårt arbeidsmiljø skal kjennetegnes ved trivsel, inkludering, utvikling og engasjement. Vi forplikter oss til å drive virksomheten i tråd med lover og forskrifter, samt etter gjeldende avtaleverk.

Vi jobber aktivt for å hindre at produksjon og tjenester ikke utsetter mennesker, natur og miljø for uheldig risiko eller forurensing.

Vi følger til enhver tid de gjeldende instrukser og for å forebygge materielle skader og arbeidsulykker. Den enkelte arbeidstaker er ansvarlig for egen og andres sikkerhet gjennom etterlevelse av prosedyrer og instrukser.

Årsberetning 2019

Attendes kvalitetspolitikk

Attende AS skaper verdifull jobb til alle!
Vi er en utviklingsarena som gjennom fremstilling og levering av produkter og tjenester med riktig kvalitet, pris og til avtalt tid, skal innfri krav og forventninger fra kunder og oppdragsgivere. Dette er i tråd med krav i ISO 9001, gjeldende lover og forskrifter.

Som et grunnleggende prinsipp skal vi kontinuerlig søke forbedringer på områder som kan påvirke formålet vårt.

Årsberetning 2019

Sykefravær

Målet for sykefraværet for 2019 var på 5% totalt.

Resultat for 2019

%

Sykefravær

%

Langtidsfravær

%

Korttidsfravær

Korttidsfraværet totalt var på 2,6 % i 2019 mot 2,9% i 2018. Langtidsfraværet endte på 4,1% i 2019 mot 3,7 % i 2018. 

Vi har god og tett dialog med bedriftshelsetjenesten for å kartlegge og å forebygge sykefravær.

Vi i Attende AS har ikke registrert meldepliktig yrkessykdom / yrkesskade i 2019.

Attende kommer til å fortsette det systematiske arbeidet for å bedre resultatet ytterligere og å nå målet på totalt 5% sykefravær. Dette gjør vi i tett samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste.

Årsberetning 2019

PRODUKSJONSOMRÅDER

Gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak bidrar våre ansatte til verdiskapning, utvikling og vekst. Det er viktig for Attende å tilby meningsfulle jobber og oppgaver med variert vanskelighetsgrad, hvor våre ansatte kan utvikle seg og vokse med oppgavene de utfører. Det er dette som skaper meningsfulle jobber hvor vi konkurrerer med samme betingelser som andre kommersielle aktører.

Årsberetning 2019

Tiltaksområder

Vår visjon er å skape verdifull jobb til alle. Da er det viktig å tilrettelegge for best mulig utnyttelse av de ressursene den enkelte har. For noen er det viktig at vi kan tilby varierte oppgaver med variert vanskelighetsgrad i egen produksjon. Mens andre er på vei ut i ordinært arbeidsliv – med hjelp av oss på veien.

På oppdrag fra NAV gjennomfører Attende ulike arbeidsmarkedstiltak for å inkludere flere i ordinært arbeidsliv.

Vi er tildelt følgende antall plasser:

Generated by wpDataTables

Årsberetning 2019

ÅRET SOM GIKK

 

JANUAR

Laget film med Eikund

Emily Ann Riedel fikk fast jobb på Scandic Forum

LES SAKEN

FEBRUAR

I februar startet en rekke politikerbesøk som varte fram til valget i september

MARS

Annicken deltar på matlagingskurs i regi av TV BRA med Arve Serigstad og Olaug Bollestad

APRIL

Ren By markerer startskuddet på Hele Rogaland rydder

MAI

Attende får nye nettsider

Blind for en dag

SE FACEBOOK POST

JUNI

Kristin Stuland får jobb på Mano Pizza

Attende blir medlem i helseklyngen, NSCC

JULI
SEPTEMBER

Attende lanserer ny modell av Elvarmovnene (FX8 og FX16)

LES MER

OKTOBER

Kåkånomics

Kronikk i Stavanger Aftenblad – Jeg er en ressurs. Bruk meg! 22. oktober 2019

LES SAKEN

NOVEMBER

Åpning av showroom for våre kunder og samarbeidspartnere

 

DESEMBER

Familiedag

Julearrangement med ansatte og foresatte

Årsberetning 2019

ATTENDE I MEDIA

 

TV BRA – Bare grønnsaker og en løk, så har du en suppe på 1-2-3.

28. mars 2019

NRK – Hele Rogaland Rydder.

30. april 2019

Lyse – best i vest for 18. året på rad.

28. august 2019

Kronikk i Stavanger Aftenblad – Jeg er en ressurs. Bruk meg!

22. oktober 2019

Norwegian Smart Care Cluster – Målet er verdifull jobb til alle.

21. oktober 2019

Hinna Avis – Scandic Forus – et hotell med mening

02. desember 2019

Våre mest populære poster på Facebook:

Fast jobb hos Scandic Forum Hotell via «Helt med».

 

25. januar 2019

 

Ny jobb i Mano Pizza Stavanger.

20. juni 2019

Leter etter ny arbeidsleder.

12. november 2019

Verdensdagen for Downs syndrom.

21. mars 2019